Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy
Barrels and Kegs AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar? 
Barrels and Kegs AB, org. nr 559108-4578, med adress Kapellvägen 10, 722 18 Västerås, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig/ert företag och i vilket ändamål?
Ändamål: administrera och hantera beställningar och leveranser m.m.
Behandlingar som utförs
• Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter i kundregister, leverantörsregister, avtal m.m.
Kategorier av personuppgifter
• Företagsnamn, kontakt- och leveransuppgifter (t.ex. kontaktperson, adress, postadress, e-post och telefonnummer)
Laglig grund: Fullgörande av avtal
Lagringsperiod: Under avtalsperioden samt en tid därefter

Ändamål: Skicka relevant information och erbjudanden till kunder (företag).
Behandlingar som utförs
• Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter i kundregister m.m.
Kategorier av personuppgifter
• Namn, företagsnamn, kontakt- och leveransuppgifter (t.ex. adress, postadress, e-post och telefonnummer)
Laglig grund: Intresseavvägning
Lagringsperiod: Fortlöpande så länge behovet kvarstår förutsatt att inte mottagaren motsatt sig utskick.
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi även samla in uppgifter från offentliga källor, branschregister och liknande.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning. Det kan t.ex. röra bokföring eller transporter.
Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling.
Hur vet jag vilken information som finns sparad och hur kan jag ”bli glömd”?
Vi är öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vill du veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Du kan alltid begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig.
Hur kontaktar du oss lättast vid frågor?
Du kan alltid kontakta oss på anders@barrelsandkegs.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.